Förstärk

Att 'amplify' är att öka ljudstyrkan eller volymen i den valda regionen. Om du vill göra en del av inspelningen mjukare eller högre markerar du den och använder sedan menyn Effekter -> Amplify. Volymen anges i procent (100 är ingen förändring, 50 är -6dB mjukare eller 200 är +6dB högre).