Det här hjälpavsnittet beskriver ljudeffekterna som kan användas på valfritt ljudklipp. Effekterna hittas genom att dialogrutan Effektkedje öppnas. Du kan öppna dialogrutan för effektkedjan genom att högerklicka på ett ljudklipp och välja Spåreffekter... Alternativt kan du också öppna dialogen genom att välja ett ljudklipp och klicka på Ljud -> Spåra effekter... i den övre menyn.

Förstärk

Kompressor

Eko

Reverb

Flanger

Kör

Distorsion

Högpassfilter

Förinställningar

Vissa effekter kommer med en serie alternativ som kallas Förinställningar. Tanken bakom förinställningar är att spara dig med att mixtra runt med siffrorna, vilket är bra om siffrorna inte betyder mycket för dig. Istället kan du bara bläddra i den förinställda listan och välja det alternativ som bäst beskriver den effekt du försöker uppnå.