Flanger

En Flanger ljudeffekt liknar phasern förutom att fördröjningen sakta moduleras över tiden. Du anger startfördröjningstiden (standard 5ms), frekvensen för modulering i tider per sekund (standard 0,5Hz vilket är 2 sekunder) djupet på moduleringen (standard 70%) och den våta torra förstärkningen (100% f eller våt, 0% for torr, standard 60%).