Snedvridning

Medan normalt vi gör allt för att minska distorsion, ibland du vill lägga till den. Det är populärt för användning med gitarrer. Distorsionen mäts mellan 0,0 (av) och 1,0 (klippning). Du anger också nivån där det sparkar in i dB.

För ett mer konsekvent ljud bör du använda Dynamisk intervallkomprimering först innan du lägger till distorsion.