Den här dialogen visas om en eller flera filer som du försöker lägga till eller använda inom ett projekt inte kan läsas in korrekt.

Det kan finnas flera skäl till att en fil inte laddas.

Det går inte längre att hitta de angivna mediefilerna.

En flyttbar enhet eller nätverksenhet kanske inte längre är tillgänglig eller så kan projektfilen ha sparats på en annan dator.

Om du vill flytta projekt mellan flera datorer måste du säkerhetskopiera ditt projekt.

Om något media inte kan hittas av projektet måste du leta upp mediet på datorn, och antingen lägga till mediet tillbaka i projektet eller återställa mediet till den katalog som projektet förväntar sig att det hittas.

Mediefilerna kanske inte är giltiga.

Bilder eller video som du försöker ladda kan antingen vara skadade, eller i ett format som PhotoStage ännu inte känner igen.

Om det finns ett okänt bild- eller videoformat som du använder regelbundet, ber vi dig överväga att använda Hjälp -> Skicka förbättringsförslag eller feedback för att hjälpa oss att utöka PhotoStages funktionalitet och göra den ännu mer användbar för dig.

Det kanske inte finns tillräckligt med ledigt minne för att läsa in önskat medium.

Vissa bilder eller en del bilder eller en video kanske inte kan läsa in om mediets dimensioner är extremt stora.