Lösa dialogruta för saknade filer

Dialogrutan Lösa saknade filer visar när du har försökt ladda en projektfil och några av filerna saknades.

För varje fil som saknas uppmanas du att antingen Ta bort eller Lösa.
Om du väljer alternativet Ta bort för någon saknad fil då den bilden inte kommer att läsas in i projektet.
Om du väljer alternativet Lös så kommer du att uppmanas att bläddra till och välja en ny fil för den bilden. Observera att den nya filen måste vara av samma typ som den ursprungliga saknade filen.

När du har löst eller tagit bort varje fil som saknas klickar du på Slutför för att fortsätta läsa in projektet.

Information om mediefil

För att öppna Media File Details välj den bild du vill visa detaljerna och klicka sedan på Bild -> Fildetaljer.... En dialog kommer att visa skapandetiden, mediets varaktighet och den aktuella sökvägen till den valda filen. Klicka på Ändra ... kommer att öppna en dialog som gör att du kan välja en annan fil av samma typ att använda.

Mediefiler saknas

I Medielistan kommer de filer som saknas att visas med röd text. För att lösa dessa öppna Media File Details, högerklicka på media du vill lösa i Medielistan och välj Detaljer ....

Du kan leta upp filen genom att klicka på knappen Ändra ( Leta upp om filen saknas) och välja filsökvägen.