Du kan exportera en enskild ram från bildspelet genom att först navigera till ramen (så att den syns i förhandsvisningsområdet för bildspelet), och sedan klicka på bildspelet -> Ta snapshot-menyn.

Ramen kommer att sparas i mappen Snapshots som anges på fliken Mediefiler i alternativdialogen.

Anm.: Du kan exportera hela ditt bildspel som en serie bilder genom att klicka på knappen Exportera i verktygsfältet och välja Bildsekvens som utdataformat.