Använd tomma bilder för att lägga till en intoningseffekt i början av bildspelet, en rubrik i början av bildspelet, krediter till bildspelsslutet, avbrott mellan scener eller för att ge extra tid för att ljud ska höras före eller efter bildspelet.

Du kan lägga till tomma bilder i bildspelet genom att klicka på knappen Lägg till tom i verktygsfältet, eller knappen Lägg till en tom bild bredvid medielistan. Om du klickar på någon av dessa knappar visas en dialog som låter dig välja om du vill lägga till ett enfärgat färgstomt klipp eller ett toningsklipp.

När du har klickat på en av dessa knappar kommer dialogrutan Välj position för en ny bild att visas. Dina val är: