Du kan lägga till mediefiler från Dropbox, Google Drive eller One Drive. Om du vill göra det väljer du moln-menyn i verktygsfältet och väljer från en av de molntjänster som stöds. Du omdirigeras sedan till inloggningssidan och kommer att om bes att ange dina autentiseringsuppgifter.

Välja filer som ska hämtas

Efter lyckad inloggning kommer molnfilutforskaren att visas så att du kan välja de filer som ska hämtas (flera filer stöds). Endast video-, ljud- och bildfiler som stöds av PhotoStage kan laddas ner. För Google Drive, kommer det att låta dig välja för filer att ladda ner inuti PhotoStage mappen i din fjärrenhet.

Lägga till hämtade filer i sekvens

Om det finns filer som hämtats utan problem, kommer du att bli tillfrågad om dessa kommer att läggas till sekvens eller bara till media bin.