När du lägger till bilder i bildspelet kommer dialogrutan Välj position för en ny bild att visas, beroende på inställningarna för nya bildpositioner som ställts in i dialogrutan Alternativ. Dina val är:

Se även: Lägga till tomma bilder