Ändra tidslinjens position

Genom att trycka på Skift +G på ett lämpligt fönster kan tidslinjens aktuella position justeras till vilken position som helst som matas in i antingen dialogrutorna 'Ange ny sekvensposition' eller 'Enter new Media Preview position'. Ange en ny position inom tidslinjens varaktighet och klicka på OK för att gå till den positionen.

Redigera en bildvaraktighet

Från dialogen 'Justera din bild' medan du justerar bilder, kommer du att kunna ändra glidvaraktigheten genom att trycka på Skift+G. Ange en ny varaktighet för din bild och klicka på Använd för att spara ändringen.

Ändra in- och ut-punkter

Från dialogen 'Justera din bild' medan du justerar videor, klickar du antingen på fältkontrollerna 'I Punkt:' eller 'Utpunkt:' (Ange ny i punkt) eller Ange ny utpunkt. När någon av dessa dialogrutor är öppen, ange en ny in eller ut punkt i fältet och klicka på Verkställ för att spara ändringen.

Observera att denna metod för att redigera bildlängder är bäst när exakta längder har förutbestämts. Om du föredrar att rada dina in och ut punkter upp till visuella ledtrådar på bilden, använd knapparna för bildnavigering för att cue upp det exakta ögonblicket du vill ändra i eller ut punkt till, sedan använda den röda och blå flaggor för att ställa varje punkt till önskad position.