Denna flik låter dig välja den mall du önskar använda för dina menyer. Mallen förhandsgranskas i det stora området till höger, med viss beskrivande text nedan.

Tills du klickar på 'Spara meny' inga faktiska förändringar kommer att äga rum för filmer menyn.

Sök efter nya mallar

Kontrollera om några nya mallar är tillgängliga för användning i att skapa en meny. Detta kommer att kräva en internetuppkoppling för att göra en online-kontroll.

Titel:

Detta är den bildtext som kommer att visas högst upp på menyn.

Underrubrik:

Detta är en andra bildtext som visas högst upp på menyn.

Textjustering:

Det finns 3 horisontella justeringsalternativ för rubriken och underrubriken: vänster, mitten och höger.

Förhandsgranskning av menyn:

Med knapparna Prev/Next kan du välja mellan de möjliga menyerna när en 'List' typ av mall överskrider en sida

Widescreen-passform för bakgrundsbild

Välj bredd-höjd-förhållande-läge för menyns bakgrundsbild.

Välj anpassad bild för den här mallen...

Med den här knappen kan du ändra bakgrundsbilden som visas på menyn. Bilderformat som stöds är jpg/jpeg/jpe, png, gif.