Med den här dialogen kan du ange bithastighet för din DVD-video. Du öppnar den här dialogen genom att klicka på ikonen Spara i verktygsfältet och välja alternativet Diska och klicka på alternativet Gör DVD-film. Klicka på knappen Avancerat för att öppna dialogen dvd-bithastighetsinställningar.

Standardalternativet är att beräkna bitratet automatiskt. Om du vill ställa in bitratet manuellt väljer du det manuella alternativet och justerar video- och ljudbithastigheterna.