I den här dialogrutan visas videosekvensens identifierade format under besparingsprocessen. Om du vill identifiera videoformatet klickar du på knappen Exportera video i flikfältet Start och väljer något av följande alternativ: Videofil, 3D-videofil, bärbar video, förlustfri video, DVD-filmskiva, DVD-dataskiva, bildsekvens, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive eller Vimeo.

Klicka på knappen Identifiera bredvid fältet Förinställning. Detect kommer att justera formatet videoutgångsupplösning baserat på din bildskärmsskärmstorlek.

Om du vill använda ett annat format kan du välja format i listrutan Förinställning.

Klicka på OK om du vill använda det valda formatet som utdataformat.