Med den här dialogen kan du ställa in bildfrekvensen (antal bildrutor per sekund) för din video. Om du vill ange en anpassad bildhastighet klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och väljer någon av alternativen Skiva: Gör dataskiva, dator/data, bärbar enhet eller stereoskopisk 3D. På rullmenyn Bildfrekvens väljer du Anpassad.

I dialogrutan Anpassad bildhastighet som öppnas matar du in bildrutefrekvensen och klickar på OK.

Standardbildhastigheten är VFR (Variable Frame Rate) men i dialogen kan användaren välja Konstant bildhastighet (CFR) genom att välja kryssrutan Konstant bildhastighet.