Med den här dialogen kan du ställa in upplösningen för din 360-gradersvideo under sparandet. Om du vill ange en anpassad upplösning klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och väljer alternativet 360 Videofil. Välj Anpassad på rullläppsmenyn För upplösning.

I dialogrutan Anpassad upplösning som öppnas matar du in bredden och höjden i pixlar och klickar på OK.

Bredden måste vara exakt dubbelt så hög som 360-gradersvideor.