Med den här dialogen kan du ställa in upplösningen för din video under sparande. Om du vill ange en anpassad upplösning klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och väljer alternativen Skiva: Gör dataskiva, Dator/data, Bärbar enhet, Bildsekvens eller Stereoskopisk 3D. Välj Anpassad på rullläppsmenyn För upplösning.

I dialogrutan Anpassad upplösning som öppnas matar du in bredden och höjden i pixlar och klickar på OK.

Om Kryssrutan Behåll breddförhållandet är tillgänglig kan du kontrollera att den behåller samma bredd-höjd-förhållande när du ändrar bredden eller höjden.