Dialogrutan Clip Volume är där du kan justera volymen på det valda klippet. För att öppna den här dialogen högerklickar du på ljudspåret för det valda klippet och väljer Justera klippvolym på snabbmenyn.

Använd skjutreglaget för volymkontroll för att öka eller minska volymen. Kontrollera kryssrutan För ljud av klipp om du inte vill höra ljudet för det här klippet.

Klicka på knappen OK om du vill spara eventuella volymjusteringar i klippet.