På den här sidan väljer du den brännare du önskar använda. Detta är normalt valfritt som Express Burn kommer att upptäcka när du sätter i en skiva i en enhet och automatiskt väljer den enheten för bränning.