Följande inställningar kan ändras för att påverka bränningsprocessen. De som anges som standard väljs inledningsvis. Alla inställningar är ihågkomna så du behöver inte ändra dem mellan användningar av Express Burn


Bränna använda internt stöd (standard)/Bränn med hjälp av Windows Media Player

I samtliga fall skulle vi rekommendera att använda det interna stödet (standard) och endast använda Windows Media Player om du upplever problem Windows Media Player kan användas för att bränna CD/DVD för användare av Windows XP bara.


Brännare Drive

Välj den enhet du önskar att bränna till.

För Data CD/DVD-skivor kan du också välja 'Image File'. Detta gör att du kan skapa och ISO-fil (t.ex. bild. ISO) på din harddrive. Detta kan senare brännas med hjälp av alternativet Avancerat Skriva ISO-avbildning. Den här funktionen är endast tillgänglig i Express Burn Plus.


Skriv hastighet

Välj skrivhastighet du önskar. Endast giltiga hastigheter för enheten och media kommer att visas.


Kopior

Det här är antalet kopior av cd/dvd:n som ska brännas (standardinställning till 1).


Använd överbränning

Om detta är valt Express Burn kommer att försöka skriva alla filer du har angett även om detta är längre än den klassade storleken på CD-media. Om bränningen misslyckas så ska du skriva färre filer.


Radera rewritables

Om du bränner till en återskrivningsbar skiva (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE) kommer skivan att raderas automatiskt om du kontrollerar det här alternativet. Du får radera en skiva med alternativet Brännarens meny och markeringen Radera omskrivningsbar skiva.


Använd standardspårpaus

Bränn session på en gång för att anpassa paus

Spåra paus

Som standard en ljud-CD har en paus på 2 sekunder mellan spåren. Välj 'Använd standardspårpaus' om du vill använda den här standardpausen. Om du önskar en annan tid, även ett värde av noll för ingen paus välj sedan 'Burn Session At Once för att anpassa paus'. Här ska du också ändra värdet i 'Track Pause' till önskat belopp.

Observera att vissa äldre drivrutiner inte stöder anpassning av pausen och du måste använda 'Använd standardspårpaus'. Bränningen kommer att misslyckas i det här fallet med ett fel om att ange skrivparametrarna.

Om du anpassar tiden Express Burn kommer att utföra Session At Once bränning och det kommer att avkoda ljudet innan bränning. Detta kommer att skapa en stor tillfällig fil på dig PC på upp till 700Mb. Var medveten om detta är du väljer att använda detta alternativ.


Färdigställa

För ljudskivor skrivna Spår på en gång (dvs utan att anpassa spåret paus) kan du välja att inte slutföra en skiva. Du kan sedan lägga till ytterligare spår vid ett senare tillfälle. När du är klar sedan välja alternativet. Observera att vissa fristående spelare inte kan spela skivor som inte har slutförts.


Gör skiva startbar (endast dataskivor)

Detta kommer att skapa en startbar skiva, men du måste ge en bild av startsektorn som copywrite hindrar oss att leverera dem. Detta måste vara en bild av upp till 16 sektorer från början av en startbar skiva. Filen ska vara en ISO-bild av 16 2048 byte sektorer.