Flickr

Du kan öppna flickr-exportdialogrutan på något av följande sätt:

När du når flickr-exportdialogrutan kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på det exporterade projektet.

När du har gjort dina val klickar du på Skapa, till att vara export- och uppladdningsprocessen.

Om det behövs visas dialogrutan Flickr-auktorisering och din webbläsare öppnas, så att du kan logga in på tjänsten.