Google Drive

Du kan öppna exportdialogrutan för Google Drive på något av följande sätt:

När du når exportdialogrutan för Google Drive kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på det exporterade projektet. När du har gjort dina val klickar du på Länk till Google Drive ..., detta öppnar dialogrutan Google Drive-autentisering .

När dialogrutan Autentisering visas loggar du in på ditt Google-konto om det behövs och följer anvisningarna för att ge programmet åtkomst till din onlineprofil.

När autentiseringen är klar kan du klicka på knappen Skapa för att påbörja export- och uppladdningsprocessen.