Vimeo

Du kan öppna Vimeo-exportdialogrutan på något av följande sätt:

När du når Vimeo-exportdialogrutan kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på det exporterade projektet.

När du har gjort dina val klickar du på Skapa för att starta export- och uppladdningsprocessen.

Om det behövs visas dialogrutan Vimeo Authorization och din webbläsare öppnas, så att du kan logga in på tjänsten.