Youtube

Du kan öppna YouTube-exportdialogrutan på något av följande sätt:

När du når YouTube-exportdialogrutan kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på det exporterade projektet.

När du har gjort dina val klickar du på Skapa, till att vara export- och uppladdningsprocessen.

Om det behövs visas dialogrutan YouTube-auktorisering . Logga in på ditt YouTube-konto och följ anvisningarna för att låta applikationen komma åt din onlineprofil.