Optisk teckenigenkänning (OCR)

den OCR genom dokumentet söker du efter bilder som innehåller text och ersätter sedan varje bild med text som kan redigeras. På så sätt kan du göra ändringar i skannade dokument. Mer information finns i Uppgifter - Redigera skannade dokument.