Textöverlagring

Om du vill lägga till text i den markerade bilden klickar du på alternativet Textöverlägg i fliken Text och anger önskad text i fältet Text. Alternativen för att formatera text är:


Förinställda textöverlägg

Följande är Förinställda textöverlägg, skillnaden mellan dessa och textöverlägget är att dessa kommer att ha en renderad bakgrund med olika format:

För de förinställda textöverläggen är dessa de möjliga attribut som kan anpassas: