Ändra uppspelningshastighet

Om du vill justera hastigheten på en bild klickar du på bilden i bildspelet och öppnar fliken Animeringar. Välj effekten Hastighet från effektbiblioteket.

Ange en procentsats i rutan (eller dra i styrfältet) för att uppdatera din bild med den nya hastigheten.

100% is den ursprungliga hastigheten på bilden. Om du vill sakta ned din bild anger du en lägre procentandel. För att snabba upp det, ange en högre procentsats. Några exempelvärden är:

Spela upp video baklänges

Om du vill spela upp video bakåt väljer du alternativet Spela upp alternativknappen Spela upp bakåt i effekten Ändra hastighet. Du kan också justera hastigheten om så önskas.

Ta bort ändringar

Om du vill ta bort hastighetseffekterna klickar du på den vita kors delete-knappen längst upp till höger på objektet Hastighetsändring i den effekter som tillämpas på den här bildlistan. Bilden kommer att återgå till den ursprungliga hastigheten och uppspelningsriktningen (framåt).